ผาทั่ง

1. ประวัติหมู่บ้าน

บ้านผาทั่ง เป็นหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ของตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จากข้อมูลประวัติความเป็นมาที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ผู้ที่มาตั้งรกรากที่หมู่บ้านผาทั่งแห่งนี้ เป็นชาวลาวเวียงจันทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสงรามในสมัยญี่ปุ่น ทำให้ประเทศลาวทางตอนใต้ได้รับผลกระทบ จึงเกิดการหนีสงครามไปทั่วทุกสารทิศ ลาวเวียงจันทร์ส่วนหนึ่งได้หนี้ภัยสงครามมาถึง สุพรรณบุรี แล้วเดินทางเรื่อยลงมาถึงอำเภอด่านช้างแล้วได้เลาะตามลำน้ำห้วยกระเสียว ผ่านทัพผึ้ง – ทัพหมัน – ทัพคล้าย – ทัพหลวง  จนกระทั่งมาตั้งรกรากปักฐานที่บ้านผาทั่ง บริเวณริมน้ำห้วยกระเสียวบริเวณศูนย์ทอผ้าบ้านผาทั่งในปัจจุบัน    

บ้านผาทั่ง ตามคำบอกเล่า คือพื้นที่ที่มีน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ ตามลำคลองห้วยกระเสียวที่คดเคี้ยวไปมา ในฤดูน้ำหลาก หน้าฝนน้ำจะไหลเชี่ยวกราก  ซึ่งจะทำให้น้ำกระทบหน้าผาเสียงดังตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน  เสียงน้ำที่ไหลมากระแทกกับหน้าผานั้น ชาวบ้านเรียกว่า “น้ำทั่งผา” และได้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน ชื่อว่า
บ้านน้ำทั่งผา หรือ บ้านปะทั่ง แต่ต่อๆมา มีการเรียกที่ผิดเพี้ยนไป จนกลายมาเป็น “บ้านผาทั่ง” และใช้ชื่อนี้
เป็นชื่อของหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน