ภูจวง

ประวัติหมู่บ้าน

บ้านภูจวง ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้สืบทอดเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ       ชนชาติไทขาว-ลาวพุทธ (ลาวเวียง) ถูกกวาดต้อนมากับพระแก้วมรกตจากประเทศลาวในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้นพอถึงยุคศึกสงครามเก้าทัพในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ ชาวบ้านภูจวงได้ต่อสู้รบกับพม่ามาจนถึง เขตพื้นที่บ้านทัพคล้ายในปัจจุบันที่เชื่อว่ามีกองทัพพม่าตั้งค่ายอยู่ พอมาถึงก็พบว่าทหารพม่าได้ยกทัพกลับไปแล้ว  แม่ทัพจึงสั่งให้ตั้งค่ายคอยดูว่าทัพของพม่าจะกลับมาอีกหรือไม่ เมื่อแน่ใจแล้วว่าทัพพม่าไม่กลับมาอีกแล้ว    แม่ทัพจึงยกทัพกลับไปและแต่งตั้งผู้นำกลุ่มไทขาว-ลาวพุทธ (ลาวเวียง) ให้เป็นกองสอดแนมกองทัพพม่าจนแน่ใจแล้วว่ากองทัพพม่าไม่กลับมาอีกแล้ว และกองสอดแนมไม่ได้ถูกเรียกกลับจึงตั้งเป็นชุมชนบ้านทัพค่าย   มาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันชุมชนทัพค่าย (ทัพคล้าย) แบ่งการปกครองออกเป็น ๔ หมู่บ้าน คือ ๑. ชุมชนบ้าน ทัพคล้าย หมู่ ๒ ๒). ชุมชนบ้านป่าบัว หมู่ ๙ ๓). ชุมชนบ้านทัพคล้ายทุ่งนา หมู่ ๖ ๔). ชุมชนบ้านทัพคล้าย     ภูจวงหมู่ ๑๔ โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 แยกออกมาจากบ้านทัพคล้าย หมู่ 2 ต.ทัพหลวง


 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม EBook