น้ำตกไซเบอร์

น้ำตกไซเบอร์

เป็น น้ำตกที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์แห่งนี้ เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ก่อให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะ ๆ หลายชั้น โดยน้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบนนั้น เรียกกันว่า น้ำตกล่อยจ้อย ครั้นมาถึงชั้นที่สายน้ำร่วงหล่นจากที่สูงลงไปปะทะกับหินก้อนใหญ่ ก็จะเรียกกันว่า น้ำตกหินลาด ซึ่งสายน้ำบางช่วงยังซอกซอนไปตามเกาะแก่งหินเป็นทางยาวสูงต่ำลงสู่เบื้องล่างมีความสวยงามมาก โดยบริเวณด้านล่างนั้นเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่คอยรับสายน้ำที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย กลายเป็นทัศนียภาพงดงามบาดตา

น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาดแห่งนี้ จะมีน้ำมากในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ซึ่งในช่วงเดือนนี้เองที่ป่าจะเปลี่ยนสีและระบายบรรยากาศรอบน้ำตกให้ดูงดงามมากขึ้นไปอีก สำหรับผู้ต้องการพักแรม บริเวณนี้มีบ้านพักรับรอง 1 หลัง สามารถพักได้ 20-30 คน แต่ไม่มีอาหารให้บริการ นักท่องเที่ยวต้องเตรียมเสบียงมาเอง