แม่น้ำสะแกกรัง

แม่น้ำสะแกกรัง

เป็นแม่น้ำมีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเทือกเขาโมโกจู ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านท่าซุง ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร แม่น้ำสะแกกรัง มีหลายชื่อตามท้องถิ่นที่แม่น้ำไหลผ่าน

ยอดเขาโมโกจู เทือกเขาแม่เล่ย์ แม่วงก์ ในเขตรอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร และนครสวรรค์คือต้นกำเนิดความชุ่มชื้นและชุ่มฉ่ำของ สายน้ำเล็กๆ ไหลลงสู่พื้นราบขยายกลายเป็นสายน้ำ กว้างใหญ่ต้นกำเนิดของแม่น้ำสะแกกรังที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนชาวเมืองอุทัยธานีโดยเฉพาะวิถีชีวิตชาวแพ ชุมชนคนบนน้ำเก่าแก่กว่า 200 ปี แสดงถึงความสงบเงียบ เรียบง่าย แต่งดงาม กลายเป็นเสน่ห์ของเมืองริมสายน้ำแห่งนี้ ที่มัดใจนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย จากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยี่ยมเยือนสัมผัสอัตลักษณ์ แห่งวิถีชุมชนคนบนน้ำแหล่งนี้เสมอ