ศูนย์ทอผ้าลายบ้านผาทั่ง

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลาย ๆ แห่งแล้ว ที่ต่อไปที่เราแนะนำให้มาเยี่ยมเยื่อนก็คือ ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง ที่นี่เป็นศูนย์รวบรวมผ้าทอลายโบราณฝีมือชาวบ้านไร่ ซึ่งเป็นผลงานการสืบทอดของชาวลาวครั่งและลาวเวียงที่อพยพมาจากประเทศลาว ลวดลายผ้าของที่นี่สวยงามแปลกตา ทั้งเป็นผ้าถุง เสื้อ ปลอกหมอน ผ้าคลุมไหล่ รองเท้า เป็นต้น ด้วยฝีมือและความประณีตในการถักทอลวดลายผ้าแบบโบราณ เป็นผืนผ้าที่งดงาม จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันนี้ผ้าทอจากเมืองอุทัยธานีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนกลาง ๆ ต่อผืน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดอุทัยธานี