วัดถ้ำเขาวง

จังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของวัดวาอาราม ผู้คนส่วนใหญ่เดินทางมาที่นี่ก็เพื่อไห้วพระทำบุญ วัดแรกที่เราจะแนะนำเพื่อน ๆ ก็คือวัดถ้ำเขาวง หรือธรรมสถานวัดถ้ำเขาวง วัดนี้มีความโดดเด่นที่ เรือนไทยโบราณ 4 ชั้น ซึ่งเป็นเรือนไม้สักและไม้มะค่า และการตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับที่งดงามลงตัวผสมผสานกับเหล่าบรรดาผีเสื้อและแมลงปอหลากสีสัน วัดถ้ำเขาวงถือเป็นวัดสำคัญของอำเภอบ้านไร่ ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือน